حوزه‌های کاربرد

دسته بندی :

حوزه‌های کاربرد

سامانه های خبره در زمینه های بسیار متنوعی کاربرد یافته اند که برخی از این زمینه ها عبارتند از پزشکی، حسابداری، کنترل فرآیند ها، منابع انسانی، خدمات مالی، و GIS . حسابداری، تجزیه و تحلیلهای مالی پزشکی ( تشخیص بیماری )، آنژیوگرافی، باستان شناسی، تولید ویفرهای سیلیکونی و انواع خاصی از پرتونگاری در زمینه های مختلف دیگری نیز سیستمهای خبره پدید آمده اند همانند: مشاوره حقوقی، مشاوره برای انتخاب بهترین معماری یا ترکیب بندی سامانه کامپیوتری، مشاوره مهندسی ساختمان و غیره.

در هر یک از این زمینه‌ها می توان کارهایی از نوع راهنمایی، پردازش، دسته‌بندی، مشاوره، طراحی، تشخیص، کاوش، پیش بینی، ایجاد مفاهیم، شناسایی، توجیه، یادگیری، مدیریت، واپایش، برنامه‌ریزی، زمان بندی و آزمایش را با مددجویی از سامانه های تجربی با سرعت و آسانی بیشتری به انجام رسانید.

سامانه های خبره یا به عنوان جایگزین فرد متخصص یا به عنوان کمک به وی استفاده می‌شوند.


نویسنده: عابد محمدی کوچکسرائی | چهارشنبه 1393/02/10 - 13:23

آخرین مطالب

» سیستم های خِبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» تعریفی دیگر از سیستم های خِبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» کاربردهاي و آینده سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» مراحل طراحی و نگهداري یک سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» چرخه حیات سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» مراحل ایجاد یک سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» ابزار های کمکی ساخت سیستم ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» ابزارهاي توسعه سیستم خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» طراحی سیستمهاي خبره ( پنجشنبه 1393/02/11 )
» پیشگفتار ( چهارشنبه 1393/02/10 )
» تاریخچه ( چهارشنبه 1393/02/10 )
» حوزه‌های کاربرد ( چهارشنبه 1393/02/10 )
 
ADS

درباره ما